Binamas Berdaya

Pemberantasan kemiskinan tidaklah hanya dengan pemberian bantuan secara rutin kepada masyarakat, hal ini tidaklah memberikan semangat masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu Baitul Maal Binamas hadir untuk mendampingi masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berwirausaha. Selain itu selama pelaksanaan pemberdayaan Baitul Maal juga melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat baik dalam hal rohani maupun ilmu usaha.

Hak Cipta Terpelihara BMTBINAMAS